Oferta


STAARK PROJECT jest wpisana do:

 • REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH pod numerem 2.08/00032/2016
 • BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH


  DORADZTWO / KONSULTACJE:  

 • opracowanie i wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa Informacji (zgodnie z ISO 27001 / Krajowe Ramy Interoperacyjności)
 • audyt przygotowania organizacji do wymagań RODO
 • audyt zgodności z rozporządzeniem Krajowe Ramy Interoperacyjności (KRI)
 • testy bezpieczeństwa infrastruktury IT (socjotechniczne i techniczne), w tym testy podatności i penetracyjne ("pentesty")
 • wsparcie przy wewnętrznych i zewnętrznych testach oraz audytach bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej
 • zarządzanie projektami jako kierownik/koordynator projektu (certyfikat Fn-TSPM

  SZKOLENIA: 


  ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI: 

 • Warsztaty dla samorządów ze skutecznego nadzoru nad projektami inwestycyjnymi  (więcej ...)
 • Warsztaty zamknięte dla praktyków - standard PMI PMBoK (więcej ...)
 • Udział w AKADEMII TENSTEP   (więcej ...)

Warsztaty prowadzone są przez doświadczonych konsultantów, praktyków prowadzących - z sukcesem - złożone projekty dla dużych organizacji.

>> Szczegółowe informacje dotyczące standardu
>> Przykładowe referencje 

  PROGRAM eABI – SKUTECZNE NARZĘDZIE DLA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH (IOD):  

System eABI to narzędzie wspierające Inspektora ochrony danych (IOD) i umożliwiające prowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i RODO.

System wykorzystywany skutecznie już w wielu firmach i urzędach na terenie całego kraju.

>> Zobacz więcej …