Oferta


STAARK PROJECT jest wpisana do:


AUDYTY BEZPIECZEŃSTWA:

 • Audyty bezpieczeństwa informacji zgodnie z ISO 27001
 • Audyt zgodności z Rozporządzeniem Krajowe Ramy Interoperacyjności (KRI) i Krajowym Systemem Cyberbezpieczeństwa (KSC)
 • Audyt przygotowania organizacji do wymagań RODO

TESTY BEZPIECZEŃSTWA INFRASTRUKTURY IT:

 • Audyt bezpieczeństwa sieci LAN
 • Audyt bezpieczeństwa styku sieci lokalnej z Internetem
 • Audyt bezpieczeństwa sieci WiFi
 • Testy penetracyjne aplikacji mobilnych
 • Testy penetracyjne aplikacji webowych
 • Audyt aplikacji desktopowych

SZKOLENIA:


DORADZTWO / KONSULTACJE:  

 • Opracowanie i wdrożenie Polityk Bezpieczeństwa Informacji, procedur i instrukcji zgodnie z ISO 27001 / Krajowe Ramy Interoperacyjności
 • Wsparcie organizacji przy wewnętrznych i zewnętrznych testach oraz audytach bezpieczeństwa
 • Zarządzanie projektami jako kierownik/koordynator projektu (certyfikat Fn-TSPM)

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI: 

 • Warsztaty dla samorządów ze skutecznego nadzoru nad projektami inwestycyjnymi  (więcej ...)
 • Warsztaty zamknięte dla praktyków - standard PMI PMBoK (więcej ...)

Warsztaty prowadzone są przez doświadczonych konsultantów, praktyków prowadzących - z sukcesem - złożone projekty dla dużych organizacji.


PROGRAM "eABI" – SKUTECZNE NARZĘDZIE DLA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH (IOD):  

System eABI to narzędzie wspierające Inspektora ochrony danych (IOD) i umożliwiające prowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i RODO.

System wykorzystywany skutecznie już w wielu firmach i urzędach na terenie całego kraju.

>> Zobacz więcej …