Oferta


STAARK PROJECT jest wpisana do:


  DORADZTWO / KONSULTACJE:  

  • Audyty bezpieczeństwa informacji zgodnie z ISO 27001
  • Opracowanie i wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa Informacji (zgodnie z ISO 27001 / Krajowe Ramy Interoperacyjności)
  • Audyt przygotowania organizacji do wymagań RODO
  • Audyt zgodności z Rozporządzeniem Krajowe Ramy Interoperacyjności (KRI)
  • Testy bezpieczeństwa infrastruktury IT: socjotechniczne, testy podatności, penetracyjne ("pentesty")
  • Wsparcie organizacji przy wewnętrznych i zewnętrznych testach oraz audytach bezpieczeństwa
  • Zarządzanie projektami jako kierownik/koordynator projektu (certyfikat Fn-TSPM)

  SZKOLENIA: 


  ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI: 

  • Warsztaty dla samorządów ze skutecznego nadzoru nad projektami inwestycyjnymi  (więcej ...)
  • Warsztaty zamknięte dla praktyków - standard PMI PMBoK (więcej ...)

Warsztaty prowadzone są przez doświadczonych konsultantów, praktyków prowadzących - z sukcesem - złożone projekty dla dużych organizacji.

  PROGRAM eABI – SKUTECZNE NARZĘDZIE DLA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH (IOD):  

System eABI to narzędzie wspierające Inspektora ochrony danych (IOD) i umożliwiające prowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i RODO.

System wykorzystywany skutecznie już w wielu firmach i urzędach na terenie całego kraju.

>> Zobacz więcej …