Oferta


STAARK PROJECT jest wpisana do:

 • REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH pod numerem 2.08/00032/2016
 • BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH


  DORADZTWO / KONSULTACJE:  

 • opracowanie, wdrożenie i weryfikacja Polityki Bezpieczeństwa Informacji (zgodnie z ISO 27001 / Krajowe Ramy Interoperacyjności)
 • audyt przygotowania organizacji do wymagań RODO
 • zewnętrzne testy bezpieczeństwa infrastruktury IT (socjotechniczne i techniczne), w tym testy podatności i penetracyjne ("pentesty")
 • wsparcie przy wewnętrznych i zewnętrznych testach oraz audytach bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej
 • wsparcie przy wdrożeniu systemów Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD)
 • zarządzanie projektami jako kierownik/koordynator projektu (certyfikat Fn-TSPM)

  SZKOLENIA: 

 • Cyberzagrożenia i bezpieczeństwo informacji dla firm i instytucji pubzlicznych  (więcej ...)
 • RODO dla przedsiębiorców (więcej ...)
 • RODO dla jednostek administracji publicznej (więcej ...)
 • Przygotowanie do egzaminów ECDL: e-Urzędnik (e-Clerk), Base (w tym Word, Excel), Advanced (Word, Excel), IT Security, Zarządzanie projektami (S5)RODO (S11)
 • Egzaminy ECDL: BASE (B1-B4), IT Security (S3), e-Citizen, EPP e-Urzędnik (e-Clerk),  Rodo (S11)
 • Edycja tekstu – dobre praktyki dla każdego

  ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI: 

 • Warsztaty dla samorządów ze skutecznego nadzoru nad projektami inwestycyjnymi  (więcej ...)
 • Warsztaty zamknięte dla praktyków - standard PMI PMBoK (więcej ...)
 • Udział w AKADEMII TENSTEP   (więcej ...)

Warsztaty prowadzone są przez doświadczonych konsultantów, praktyków prowadzących - z sukcesem - złożone projekty
dla dużych organizacji.

>> Szczegółowe informacje dotyczące standardu
>> Przykładowe referencje 

  PROGRAM eABI – SKUTECZNE NARZĘDZIE DLA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH (IOD):  

System eABI to narzędzie wspierające Inspektora ochrony danych (IOD) i umożliwiające prowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i RODO.

System wykorzystywany skutecznie już w wielu firmach i urzędach na terenie całego kraju.

>> Zobacz więcej …PROSTE NARZĘDZIA: