Warsztaty: PMBoK

„Zarządzanie projektami dla praktyków - warsztaty"


Szanowni Państwo,

Szkolenie w formie warsztatu oparte jest o powszechne standardy zarządzania projektami. Celem warsztatu jest praktyczne przygotowanie uczestnika do zarządzania (koordynowania) projektem oraz świadome w nim uczestnictwo. Przygotowujemy uczestników do zarówno do przemyślenia i zaplanowania zadań w projekcie jak i do radzenia sobie podczas realizacji projektu. Dlatego podczas warsztatu pracujemy na przygotowanych przez uczestników przykładach. Warsztat symuluje cykl życia projektu, gdzie uczestników spotykają takie nieprzewidziane sytuacje jak kryzys w projekcie, nadchodzące zagrożenie czy potrzeba zmiany. Uczestnicy - pod okiem doświadczonego trenera - ćwiczą jak sobie poradzić w takich okolicznościach. W dzisiejszych czasach zastosowanie pracy w reżimie projektowym jest tak powszechne, że trudno wymienić obszary gdzie nie ma zastosowania.

Przedstawiam ofertę na przeprowadzenie szkolenia zamkniętego (warsztaty) z tematyki zarządzania projektami pn.:

„Zarządzanie projektami dla praktyków - warsztaty"

Oferta może być dostosowana do potrzeb Państwa organizacji.

W przypadku zainteresowania niniejszą ofertą proszę o kontakt.