Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu staark.pl / staarkproject.pl

Szanowni Państwo,

niniejszy dokument reguluje:
• politykę prywatności,
• ochrony danych osobowych,
• plików „cookies” serwisu internetowego prowadzonego w domenie STAARK.PL i STAARKPROJECT.PL (zwanego dalej „Serwisem”) oraz
• warunki udziału w bezpłatnych szkoleniach online (zwane dalej "Regulaminem uczestnictwa").

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez jego Użytkowników.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy że:

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej „Administrator”) jest STAARK PROJECT Arkadiusz Stawczyk z siedzibą w Zielonej Górze (65-472), ul. Kukułcza 8/2, NIP: 929 13 222 78, e-mail: kontakt@staark.pl

1. Założenia ogólne:
1.1. Administrator dochowuje wszelkiej należytej staranności w celu poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu.
1.2. Użytkownik, który korzysta z Serwisu, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności oraz zrozumienie jej treści.
1.3. W celu zapoznania się z zasadami ochrony prywatności i danych osobowych obowiązującymi w ramach innych serwisów internetowych, do których użytkownik może zostać przekierowany poprzez kliknięcie w zamieszczone w Serwisie łącza („linki”), prosimy o zapoznanie się z Politykami Prywatności obowiązującymi w ramach tych serwisów.
1.4. W razie konieczności, postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mogą ulec zmianie.

2. Cel przetwarzania danych:
2.1. Przetwarzamy Państwa dane:
a) w celu odpowiedzi na pytanie/zgłoszenie zawarte w wiadomości e mail. Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do udzielenia odpowiedzi.
b) z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora (artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest dostarczanie Państwu informacji o ofertach szkoleniowych lub innych ofertach związanych z działalnością biznesową Administratora, dostępnych promocjach oraz bieżąca komunikacja w celach organizacyjnych, marketingowych i biznesowych.
c) ponieważ wyraziliście Państwo na to zgodę (artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu umożliwienia Państwu uczestnictwa w oferowanych usługach.
2.2. Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych, to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa lub zostały przekazane w Państwa imieniu.
2.3. Państwa dane nie są wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji (profilowanie).

3. Udostępnienie danych
3.1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3.2. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.


4. Państwa uprawnienia
4.1. Dane osobowe przechowywane dla celów przesyłania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie, bądź żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia poprzez wysłanie maila lub pisma na adres Administratora. Niezwłocznie po takim sprzeciwie zaprzestaniemy ich przetwarzania w takim zakresie.
4.2. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu opisanego powyżej. W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
4.3. Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


5. Bezpieczeństwo
Wszystkie zbierane dane chronione są z użyciem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed przypadkowym zniszczeniem, utratą, dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

6. Dostępność Serwisu
Serwis można przeglądać na każdym urządzeniu z dostępem do Internetu za pomocą jakiejkolwiek przeglądarki internetowej. Zalecane jest korzystanie z najnowszej wersji przeglądarek.

7. Cookies/”ciasteczka”
7.1. Cookies (pliki cookie) czyli tzw. „ciasteczka” to niewielkich rozmiarów pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
7.2. Cookies nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, a jedynie z komputerem/urządzeniem połączonym z Internetem, na którym cookies zostało zapisane.
7.3. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
7.4. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7.5. Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie.
7.6. Serwis ma wbudowany kod Google Analytics. Narzędzie to służy do analityki internetowej i pomaga udoskonalać stronę internetową pod kątem potrzeb Użytkowników. Usługa Google Analytics gromadzi anonimowe informacje oraz odnotowuje tendencje występujące w witrynie bez identyfikowania poszczególnych Użytkowników. Narzędzie Google Analytics korzysta z własnych plików cookie do analizowania działań Użytkowników witryny. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin oraz tego, czy Użytkownik był już kiedyś na stronie i z jakiej witryny trafił na bieżącą stronę internetową.
7.7. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na gromadzenie zanonimizowanych danych statystycznych o jego aktywności na stronie może wyłączyć narzędzie Google Analytics w przeglądarce pobierając i instalując odpowiedni dodatek (dostępny np. dla przeglądarek Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari, Opera) albo wyłączyć obsługę plików cookie w swojej przeglądarce.
7.8. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, aby pliki cookie nie zapisywały się na jego urządzeniu albo automatycznie były usuwane w określonym czasie. Ustawienia takie mogą zostać zmienione, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Jednak może to prowadzić do problemów z wyświetlaniem niektórych witryn i niedostępności niektórych usług.

8. Szyfrowanie
8.1. Dla domeny https://staark.pl/ został wystawiony certyfikat SSL *staark.pl i *staarkproject.pl. Certyfikat zapewnia poufność i integralność transmisji danych, a także uwierzytelnienie serwera.
8.2. Szyfrowanie komunikacji włączone jest w całej domenie by zapewnić bezpieczeństwo Użytkownikom.
8.3. Komunikacja jest szyfrowana kluczem o długości 256 bitów, a niezależny wystawca certyfikatu udziela gwarancji, że jesteś na autentycznej, oryginalnej stronie https://staark.pl.
8.4. Szczegółowe informacje o certyfikacie można uzyskać klikając na pasku przeglądarki w symbol „kłódki” przed adresem Serwisu

9. REGULAMIN UCZESTNICTWA w bezpłatnych szkoleniach online

9.1. Udział w szkoleniu jest w pełni bezpłatny.
9.2. Organizatorami szkolenia (dalej „Organizator”) oraz współadministratorami Państwa danych osobowych są:
• Kancelaria Prawna Anna Giercarz, ul. Jedności 36/1, 65-018 Zielona Góra,
• Staark Project Arkadiusz Stawczyk, ul. Kukułcza 8/2, 65-472 Zielona Góra.
9.3. Szkolenie jest wydarzeniem online przeprowadzanym na platformie komercyjnej obsługującej szkolenia online np. Zoom, MS Teams, Google Meet.
9.4. Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.
9.5. W celu uczestnictwa należy wypełnić formularz rejestracyjny podając swoje imię i nazwisko, nazwę firmy oraz e-mail.
9.6. Link do uczestnictwa zostanie przesłany na adres e-mail podany przez uczestnika podczas rejestracji.
9.7. Szkolenie może być nagrywane. Uczestnictwo w szkoleniu oznacza zgodę na wykorzystanie nagrania do celów promocyjnych i edukacyjnych przez organizatora.
9.8. Organizator gwarantuje ochronę danych osobowych uczestników zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
9.9. Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, nazwa działalności gospodarczej/ spółki, e-mail) będą przetwarzane w związku z zapisaniem się na szkolenie oraz w związku z jego przeprowadzeniem na podstawie art. 6 ust.1 lit b RODO.9.
9.10. Państwa dane osobowe będą przetwarzane również w związku z marketingiem bezpośrednim, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, np. poprzez kontakt mailowy po szkoleniu.
9.11. Państwa dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
9.12. W związku z powyższym mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu, zapomnienia oraz ograniczenia
9.13. Jeśli uznacie Państwo, że w nieprawidłowy sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe możecie Państwo złożyć skargę do Prezesa UODO.
9. 14. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych otrzymają Państwo poprzez bezpośredni kontakt z urszula.giercarz@annagiercarz.pl.
9.15. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzeni zmian w niniejszym Regulaminie.
O wszelkich zmianach uczestnicy będą powiadamiani poprzez e-mail.
9.16. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa, uczestnik NIE jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie organizatora
9.17. Wszelkie spory wynikłe w związku z uczestnictwem w szkoleniu rozstrzygane będą zgodnie z prawem polskim.
9.18. Rejestracja na szkolenie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. W przypadku nieakceptacji, uczestnik nie może uczestniczyć w szkoleniu.


::: Aktualizacja: 2024-05, v6