eABI

eABI - skuteczne narzędzie dla Inspektora Ochrony Danych


Razem z firmą DANET proponujemy wyjątkowe narzędzie wspomagające pracę Inspektora Ochrony Danych (IOD) oraz specjalistów w organizacjach zajmujących się ochroną danych osobowych, program

    eABI    

eABI wykorzystywany jest skutecznie już w wielu firmach i urzędach na terenie całego kraju.


Oprogramowanie jest dostosowywane do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych -
RODO)

Teraz także:

 • Rejestr czynności przetwarzania (RCP).
 • Rejestr naruszeń ochrony danych osobowych.


Czym jest eABI?

Program eABI  to narzędzie umożliwiające prowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem RODO i Ustawą o ochronie danych osobowych. 

 

eABI umożliwia prowadzenie: 

 • wykazu budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe,
 • wykazu zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych,
 • opisu struktury zbiorów danych osobowych,
 • ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
 • rejestru zbiorów danych osobowych.
 • sporządzanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych, 
 • sporządzanie sprawozdań dla administratora danych (ADO), 
 • ewidencji oraz wydruk oświadczeń o zapoznaniu się z przepisami, 
 • ewidencji oraz wydruk deklaracji zachowania poufności, 
 • ewidencji przeprowadzonych kontroli, wydawanie upoważnień do pobierania kluczy, 
 • wydawanie upoważnień do dostępu do systemów informatycznych, 
 • drukowanie wzorów dokumentów (m.in. upoważnienie do przetwarzania danych osobowych) 


W łatwy i przejrzysty sposób umożliwia:

 • zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych,

 • sporządzanie licznych raportów i zestawień dotyczących przetwarzanych danych osobowych,

 • sporządzanie planu sprawdzeń oraz ewidencjonowanie sprawdzeń i sprawozdań - nowego obowiązku administratora bezpieczeństwa informacji.

Przykłady raportów: 

 • wykaz zbiorów danych osobowych powierzonych do przetwarzania innemu podmiotowi, 
 • wykaz zbiorów danych osobowych powierzonych do przetwarzania przez inny podmiot,
 • wykaz upoważnień do przetwarzania danych osobowych w podziale na zbiory danych, 
 • wykaz upoważnień do przetwarzania danych osobowych w podziale na komórki organizacyjne, 
 • wykaz zbiorów danych osobowych w podziale na komórki organizacyjne, 


Sprawdź program:  

Pobierz demo na stronie programu eABI.


Warunki zakupu licencji programu eABI:

Sprawdź warunki zakupu licencji.