Szkolenie: RODO w administracji

RODO - praktyczne aspekty europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w jednostkach administracji publicznej"


Szanowni Państwo,

w związku ze zmianami związanymi z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO), należy dostosować każdy organ publiczny przetwarzający dane osobowe do nowych przepisów o ochronie danych osobowych i jak najszybciej rozpocząć proces wdrożeniowy.

Od czego zacząć?

Jak wykonać analizę ryzyka zgodnie przepisami RODO? Jakie wyzwania są stawiane przed administratorem danych (ADO) oraz inspektorem ochrony danych (IOD)?

Dzięki szkoleniu dowiedzą się Państwo, jak przygotować się i rozpocząć wdrażanie wymagań Rodo.


Przedstawiamy ofertę na przeprowadzenie szkolenia z tematyki ochrony danych osobowych pn.:

„„RODO - praktyczne aspekty europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w jednostkach administracji publicznej""

Oferta może być dostosowana do potrzeb Państwa organizacji.

W przypadku zainteresowania niniejszą ofertą zapraszamy do kontaktu