Regulamin szkolenia online

1. Udział w szkoleniu jest w pełni bezpłatny.

2. Organizatorami szkolenia oraz współadministratorami Państwa danych osobowych są:
    • Kancelaria Prawna Anna Giercarz, ul. Jedności 36/1, 65-018 Zielona Góra,
    • Staark Project Arkadiusz Stawczyk, ul. Kukułcza 8/2, 65-472 Zielona Góra.

3. Szkolenie jest wydarzeniem online przeprowadzanym na platformie Zoom.

4. Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. W celu uczestnictwa należy wypełnić formularz rejestracyjny podając swoje imię i nazwisko, nazwę firmy oraz e-mail.

5. Link do uczestnictwa zostanie przesłany na adres e-mail podany przez uczestnika podczas rejestracji.

6. Szkolenie może być nagrywane. Uczestnictwo w szkoleniu oznacza zgodę na wykorzystanie nagrania do celów promocyjnych i edukacyjnych przez organizatora.

7. Organizator gwarantuje ochronę danych osobowych uczestników zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

8. Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, nazwa działalności gospodarczej/ spółki, e-mail) będą przetwarzane w związku z zapisaniem się na szkolenie oraz w związku z jego przeprowadzeniem na podstawie art. 6 ust.1 lit b RODO.

9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane również w związku z marketingiem bezpośrednim, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, np. poprzez kontakt mailowy po szkoleniu.

10. Państwa dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

11. W związku z powyższym mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu, zapomnienia oraz ograniczenia.

12. Jeśli uznacie Państwo, że w nieprawidłowy sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe możecie Państwo złożyć skargę do Prezesa UODO.

13. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych otrzymają Państwo poprzez bezpośredni kontakt z urszula.giercarz@annagiercarz.pl.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzeni zmian w niniejszym Regulaminie. O wszelkich zmianach uczestnicy będą powiadamiani poprzez e-mail.

15. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa, uczestnik NIE jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie organizatora.

16. Wszelkie spory wynikłe w związku z uczestnictwem w szkoleniu rozstrzygane będą zgodnie z prawem polskim.

17. Rejestracja na szkolenie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. W przypadku nieakceptacji, uczestnik nie może uczestniczyć w szkoleniu.


::: Aktualizacja: 2024-05, v.4