Kurs_Rodo_ŻaryOferujemy bezpłatne kursy dla mieszkańców Powiatu Żarskiego:


„RODO – ochrona danych osobowych w praktyce”Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy oraz kompetencji uczestników w zakresie spełniania wymogów Rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych „RODO”,
a w szczególności:


  • pojęć dotyczących danych osobowych i ich ochrony,
  • obowiązków Administratora Danych Osobowych
  • obowiązków i uprawnień Inspektora Ochrony Danych (IOD)
  • przesłanek, celów i zakresu ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)
  • określania kluczowych zasad RODO, dotyczących zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych,
  • praw osób, których dane dotyczą i sposobu ich zapewniania,
  • polityki bezpieczeństwa i metod działania, które powinny być zgodne z przepisami
  • środków technicznych i organizacyjnych ochrony danych
  • reagowania na naruszenia danych i konsekwencje nieprzestrzegania przepisów o ochronie danych,
  • praktycznego spojrzenia na cyberzagrożenia i ochronę danych w systemach IT oraz Internecie
  • wykorzystania prostych i skutecznych metod ochrony informacji w codziennej pracy,
  • identyfikacji incydentów w zakresie cyberbezpieczeństwa.

  Uczestnicy nabędą umiejętności, pozwalające stosować w praktyce wymagania RODO oraz poznają konsekwencje niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, a także zapoznają się – na licznych przykładach – z podstawowymi zasadami bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. 

  Uczestnicy zdobędą wiedzę, niezbędną do skutecznej ochrony informacji (w tym danych osobowych) i bezpiecznego jej przetwarzania.

   

  Szkolenie oprócz wykładu jest prowadzone także w formie warsztatowej co przyczyni się także do rozwinięcia kompetencji społecznych uczestników w zakresie komunikacji poprzez wspólną analizę przypadków i współpracę w grupie.

   

  Program szkolenia realizuje zakres modułu ECDL S11 „Rodo”

  Opis szczegółowy zakresu dostępny na https://ecdl.pl/wp-content/uploads/2018/05/sylabus_s11.pdf

   

  Uwaga:

  Po zdaniu egzaminu, uczestnik otrzymuje uznany certyfikat ECDL Profile Certificate pn. „Specjalista Ochrony Danych Osobowych (GDP Specialist)”\

    

  KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA:

 • podniesienie kompetencji uczestników
 • przygotowanie do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD)
 • wyjątkowo praktyczny kurs
 • doświadczeni wykładowcy
 • przykłady z rzeczywistych firm i instytucji
 • kilka dni intensywnego szkolenia
 • dobra atmosfera
 • certyfikat imienny (ECDL) po zdaniu egzaminu

 • ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE KURSU:

   

 • Szkolenia dofinansowane: 100%
 • Rozpoczęcie kursów: 11/2019
 • Lokalizacja kursów: blisko uczestników (powiat Słubicki)
 • Kursy kończą się egzaminem i wydaniem imiennego certyfikatu
 • Wymagalna zdawalność egzaminu: 100 % uczestników
 • Grupa uczestników: 8 -15 osób.
 • Jedna osoba może wziąć udział tylko w jednym kursie
 • Uczestnicy: osoby fizyczne zamieszkałe w woj. lubuskim (oświadczenie)
 • Zapewniamy: sala, konieczne materiały szkoleniowe, przeprowadzenie egzaminów + certyfikaty

 •   

  ZGŁOSZENIA:

   

  Kontakt:


  Urszula Giercarz

  telefon: 668 221 507

  e-mail: urszulagiercarz@gmail.com   Arkadiusz Stawczyk
  tel. 691 200 761
  e-mail: a.stawczyk@staark.pl