Akademia TenStep

  Rozpoczęcie zajęć: informacje wkrótce 

Partner metodyczny: TenStep Western Poland

Miejsce: informacje wkrótce  DO POBRANIA:  

>> Opis warsztatów / terminy zjazdów - informacje wkrótce

>>  Zakres merytoryczny

>>  Formularz zgłoszeniowy - informacje wkrótce

>>  Zaufali nam / Referencje  [Ref-1],   [Ref-2]


  KONTAKT / INFORMACJE / ZAPISY:  

STAARK PROJECT Arkadiusz Stawczyk (Operator Programu)

tel.: 691 200 761

e-mail:  a.stawczyk@staark.pl


Akademia TenStep

... to Twoje wyjątkowe warsztaty z ZARZĄDZANIA PROJEKTAMIStaark Project oraz Tenstep Western Poland mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w wyjątkowych warsztatach zarządzania projektami


Czym jest TenStep™?


TENSTEP (TenStep Project Management Process™) to nowoczesny standard zarządzania przedsięwzięciami biznesowymi (projektami). Narzędzie uznawane przez wielu profesjonalistów na całym świecie jako najskuteczniejszy sposób radzenia sobie w coraz bardziej zmiennym otoczeniu biznesowym. To narzędzie zmienia ludzi i organizacje! Pozwala osiągać sukcesy w biznesie, czyniąc projekty bardziej przewidywalnymi, a zarządzanie nimi - łatwiejszym.

Standard TenStep Project Management Process™ to opis dziesięciu procesów (dwóch planistycznych i ośmiu zarządczych) opracowany przez międzynarodową grupę doświadczonych menedżerów ze wszystkich branż (ze znacznym udziałem projektów przemysłowych, w tym inwestycyjnych). Pierwsza oficjalna edycja miała miejsce w 2001 roku. Co roku uzupełniany i rozwijany na programowych konferencjach TenStep. Jest on w 100% zgodny z PMBoK, standardem ustanowionym przez Project Management Institute, największą na świecie organizacją zrzeszającą osoby zawodowo zajmujące się zarządzaniem projektami. Jest jego kompletnym uzupełnieniem.

TenStep Project Management Process™ składa się z następujących procesów projektowych:

 • Definiowanie projektu
 • Konstruowanie planu pracy, harmonogramu i budżetu
 • Zarządzanie harmonogramem i budżetem
 • Zarządzanie problemami krytycznymi
 • Zarządzanie zmianami
 • Zarządzanie komunikacją i dokumentami
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie jakością i miarami w projekcie
 • Zarządzanie dostawcami


Akademia TenStep:


Akademia TenStep - inicjowana w województwie lubuskim przez Staark Project – to specjalistyczny cykl warsztatów, odpowiadających na najważniejsze wyzwania oraz problemy, z którymi współcześnie zmagają się firmy, urzędy i instytucje przy realizacji przedsięwzięć, zarówno biznesowych, organizacyjnych, a także innych.


Adresaci:


 • Obecni i przyszli kierownicy projektów
 • Uczestnicy zespołów realizujących projekty w organizacjach
 • Menedżerowie zaangażowani w proces wsparcia i nadzoru projektu
 • Osoby, które chcą zajmować się lub zajmują się zawodowo zarządzaniem projektami i chcą poznać skuteczny, nowoczesny standard zarządzania projektami


Cel Akademii:


Celem Akademii jest zdobycie przez uczestników specjalistycznej wiedzy, umiejętności praktycznych oraz kompetencji personalnych w zakresie zarządzania projektami.

Więcej o procesach zarządczych i założeniach.

Więcej o metodyce


Wielowymiarowy trening i nauka przez praktykę w ramach Lubuskiej Akademii TenStep opierają się na przekonaniu, że każda osoba zajmująca się projektami, zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym, powinna posiadać metodyczną wiedzę na temat skutecznego zarządzania projektami oraz szczególne umiejętności menedżerskie i przywódcze z tym związane. Program Akademii realizowany jest w trakcie 8 zjazdów.

Zajęcia prowadzone będą przez dwóch trenerów, z czego jednym z nich będzie Piotr Filipiuk, manager i ekspert w dziedzinie zarządzania, filozof z wykształcenia. Certyfikowany Kierownik Projektu (TSPM).
Więcej o prowadzącym.

Zwieńczeniem warsztatów Lubuskiej Akademii TenStep jest egzamin certyfikujący Foundation – TenStep Project Manager (Fn-TSPM™). Warunkiem koniecznym do przystąpienia do egzaminu jest aktywne uczestnictwo w warsztatach, posiadanie doświadczenia w zarządzaniu projektami oraz pozytywne zdanie egzaminu.Certyfikat Foundation Project Manager (Fn-TSPM):


Foundation Project Manager (Fn-TSPM) jest certyfikatem potwierdzającym, że jego posiadacz zdobył wiedzę w zakresie zasad i procesów wykorzystywanych w zarządzaniu projektami wg standardu TenStep. TenStep Academy wraz z partnerami TenStep w Polsce organizuje egzaminy i wydaje certyfikaty.

Certyfikat wydawany jest przez TenStep Academy – TenStep Inc., Georgia, USA.

Egzamin Lubuskiej Akademii TenStep odbywa się w Zielonej Górze (egzamin nie jest obowiązkowy).


Korzyści z posiadania certyfikatu Fn-TSPM:

 • Certyfikat Fn-TSPM potwierdza, że jego posiadacz dysponuje większą niż przeciętna wiedzą o zarządzaniu projektami.
 • Certyfikat Fn-TSPM otwiera przed jego posiadaczem możliwości czynnego uczestniczenia w pracach projektowych, co pozwoli na zdobycie praktycznego doświadczenia i rozwoju zawodowego w obszarze zarządzania projektami.
 • Uzyskanie Certyfikatu Fn-TSPM daje jego posiadaczowi pewność siebie, niezbędną do podejmowania rozmów na zasadach partnerskich z kierownikami projektów i innymi interesariuszami.

Termin:


Kolejna edycja Lubuskiej Akademii TenStep rozpocznie się ...   

Koszt uczestnictwa:


Koszt uczestnictwa w warsztatach: ... informacje wkrótce

Koszt egzaminu certyfikującego:  ... informacje wkrótce